Buurtvereniging Bouwberg

Schinveld

Get Adobe Flash player
december 2023
wkmadiwodovrzazo
48123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
januari 2024
wkmadiwodovrzazo
011234567
02891011121314
0315161718192021
0422232425262728
05293031

Privacyverklaring Buurtverenging Bouwberg

Buurtvereniging Bouwberg te Schinveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Buurtvereniging Bouwberg
Kloosterlaan 42
6451 ER Schinveld
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.buurtverenigingbouwberg.nl
Telefoon 045-5253873 / 06-15257049

Bert Ehlen (penningmeester/ledenadministratie) is de Functionaris Gegevensbescherming van onze vereniging. Hij is bereikbaar via de bovenstaande contactgegevens. Bij afwezigheid / verhindering wordt hij vervangen door Astrid Merckelbach, secretaris (telefoon 06-27392741).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging Bouwberg verwerkt jullie persoonsgegevens omdat jullie deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren en/of omdat jullie deze zelf aan ons hebben verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
• Voor- en achternaam (leden en aangemelde gezinsleden)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging Bouwberg verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hierbij om gegevens van kinderen van leden en foto’s van kinderen en/of volwassenen die gemaakt zijn tijdens activiteiten van de buurtvereniging.

Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Tijdens activiteiten van onze buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie op onze website. Wie ervan overtuigd is dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan hierover contact met ons opnemen via het hiervoor vermelde E-mailadres. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Buurtvereniging Bouwberg verwerkt jullie persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap (contributie);
• het verzorgen van publicaties op onze website (wij hebben ons ervan vergewist dat deze voldoet aan de eisen van de AVG);
• het verstrekken van informatie over de activiteiten van onze vereniging;
• leden te kunnen bellen of te e-mailen als dat nodig is met het oog op de activiteiten die wij organiseren of om leden te kunnen bereiken indien (dringend) een beroep op hen moet worden gedaan als gebeurtenissen tijdens die activiteiten dat noodzakelijk of dringend gewenst maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Buurtvereniging Bouwberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurtvereniging Bouwberg) tussen zit. Buurtvereniging Bouwberg beschikt niet over dergelijke systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Buurtvereniging Bouwberg bewaart de haar verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Bij opzegging worden de gegevens uit het ledenbestand verwijderd. Jaarlijks wordt het ledenbestand geactualiseerd naar de situatie op 1 januari. Voor kinderen die dan nog niet de leeftijd van 17 hebben bereikt, wordt het lidmaatschap nog voor één jaar voortgezet. Daarna worden zij uitgeschreven, tenzij ervoor gekozen wordt om lid te blijven tegen een gereduceerd contributiebedrag van (op dit moment) vijf euro per jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurtvereniging Bouwberg verstrekt alleen gegevens aan derden:
• voor het innen van contributie (incasso-opdracht aan bank volgens SEPA-eisen);
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buurtvereniging Bouwberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien die van hem of haar in onze administratie hebben opgenomen in te zien. Daarbij hoort ook het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft iedereen het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Buurtvereniging Bouwberg.

Ook is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat leden bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van verleende toestemming naar het E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar het onder contactgegevens vermelde adres. Ook als er iemand is die bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan ons dat op die manier laten weten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jullie zelf is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van het identiteitsbewijs aan te leveren. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om zo de eigen privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Wie ervan overtuigd is dat wij bij de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens iets niet goed, heeft de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buurtvereniging Bouwberg neemt de bescherming van jullie gegevens serieus. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen gaan. Krijg je desondanks dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afscheid Wilma Sliwa

Schinveld, 22 januari 2015

Dit was het dan:

Op 1 maart 1989 ben ik gekozen tot bestuurslid van Buurtvereniging Bouwberg, nu bijna 26 jaar later sta ik hier mijn verhaal te doen over hoe ik het allemaal beleefd heb.

Ik zal jullie vertellen dat ik er geen dag spijt van heb gehad, het was soms heel druk en heel veel, maar ook heel ..... bijzonder/speciaal/fijn.
Toen, in 1989 werd de contributie nog thuis opgehaald, dat was 18 gulden per jaar. Diegene die het geld ophaalden kreeg hiervoor 10 gulden. Vanaf 1993 betaald bijna iedereen via de bank, enkele leden betalen nog elk jaar kontant. In verhouding met 26 jaar geleden is €16,00 wat er nu betaald wordt nog altijd heel weinig.

Ik heb door de verslagen van de afgelopen jaren heen gelezen en heb een paar leuke citaten eruit gehaald, dit is er een van.
- Bij de rondvraag stond: "er zijn bij Annelies Vermeulen nog maar 2 planken in de garage, 1 plank is zoek, waar is de ander plank? Er zal navraag worden gedaan".
25 jaar geleden was de eerste fietstocht, er werd fl. 2.50 inschrijfgeld gevraagd. In het verslag stond letterlijk, "het geld zal bestemd zijn voor de renovatie van de kerk". Onderweg kregen de mensen een kop koffie aangeboden. Met de fietstocht van nu en een lekkere lunch en geen inschrijfgeld is het moeilijk om in deze tijd genoeg mensen mee te krijgen.

Lees meer: Afscheid Wilma Sliwa

Algemene informatie

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de buurtvereniging in 1995, schreef onze voorzitter Manfred Kinscher de volgende inleiding in het jubileumboekje:

Waat de vuurzitter d'r va vingtBouwbergBoekje

Wiej ich in april 1979 lid woeërd van de "Buurtvereniging Bouwberg'. houw ich noeëjt verwacht, nog ins vuurzitter d'r va te waere. Mer toch. In februari '85 woeërd ich besjtuurslid en al nao twieë jaro koam 't vuurzittersjap. Mit 't besjtuur van doeë en dat van noeë is veul tot sjtandj gekomme. Zo woeërd een joarlikse rommelmert i-geveurd mit es belangrieëkste bron van inkomste 't raad van avontuur, dat ich moch presentaere. Ich hub dat ummer mit vuel sjpas gedoa. Ooch hubbe v'r jieëder joar groeët succes mit oze fietstocht. En de joarlikse fieësoavend mit barbecue moog neet vergaete waere. Wen ich truuk kieël bin ich sjtols drop vuurzitter te zin van zoeën actieve vereniging mit sjoeën tradities. Tensjlotte wil ich alle luuj bedanke diej mich joarelank hubbe geholpe en in 't bezonjer mieën vrow Mariet. Zonger heure sjteun zow ich ene ganse hoop neet hubbe kinne doeë. En noeë .... op noa de volgende 50 jaor .

Manfred Kinscher, vuurzitter

Lees meer: Algemene informatie

 

Buurtvereniging Bouwberg

 

 Bestuur

Voorzitter : Manfred Kinscher
Secretariaat :                     Astrid Merckelbagh
Kloosterlaan 42
6451 ER  Schinveld
Penningmeester : Bert Ehlen
Leden : Paul Derhaag
Herman Faassen
Wahlea van Lubeek
Mat Merckelbagh
Thei Plum

 

Contributie

Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering is besloten de contributie te handhaven op een bedrag van 15 euro.

Copyright © 2023 Ron Vonck